kontakt info
098 736 095
O nama
O nama

O nama

O nama

Tvrtka ZIV-TICA d.o.o. bavi se pripremom i izradom tehničke dokumentacije i projekata električnih instalacija u elektroenergetskoj infrastrukturi i zgradarstvu.

Na zahtjev klijenta, izrađujemo projektne zadatke, idejna rješenja te glavne i izvedbene projekte s pripadajućim troškovnicima. Pružamo usluge savjetovanja i tehničke podrške pri izradi tenera i natječajne dokumentacije.

Pri izvedbi elektroinstalacijskih radova na građevinama i elektroenergetskoj infrastrukturi  vršimo stručni i projektantski nadzor.

Pružamo usluge stručnog savjetovanja i tehničku podršku klijentima na području elektroenergetike i elektrotehnike u vidu monitoringa i upravljanja energetskim postrojenjeima i instalacijama.

Izrađujemo tehno-ekonomske analize za donošenje odluke o izvedbi infrastrukture i instalacija za nove i postojeće građevine.

HAMAG-BICRO
EU
EU
ESIF FI