kontakt info
098 736 095
Usluge
Usluge

Pregled naših usluga » Nadzor

Usluge nadzora vršimo nad slijedećim građevinama:

  • distributivnim elektroenergetskim postrojenjima (trafostanice, dalekovodi, niskonaponske mreže)
  • infrastrukturnim objektima (komunalna postrojenja, javna rasvjeta)
  • proizvodnim i industrijskim postrojenjima
  • javnim ustanovama (škole, bolnice, kulturno-povijesne građevine)
  • poslovnim građevinama (poslovne zgrade, trgovine i uredi)
  • stambenim i jednostavnim građevinama

 

HAMAG-BICRO
EU
EU
ESIF FI